Στο ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, παρακολουθούμε συνεχώς τις τιμές μας για να διασφαλίσoυμε ότι θα λάβετε την καλύτερη της αγοράς.

Μαζί μας, έχετε τη σιγουριά οτι θα ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, καθώς οι τιμές που συγκρίνουμε είναι έγκυρες και δεσμευτικές και συμβαδίζουν με το ισχύον τιμολόγιο της αντίστοιχης ασφαλιστικής εταιρείας.

Η εγγύηση χαμηλότερης τιμής από το ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ είναι μία υπόσχεση προς όλους τους πελάτες μας ότι προσφέρουμε το χαμηλότερο ασφάλιστρο, που υπάρχει στην αγορά, για κάθε όχημα τιμολογημένο με τις ίδιες παραμέτρους, στην ίδια ασφαλιστική εταιρεία, για τις ίδιες ασφαλιστικές καλύψεις και την ίδια ασφαλιστική περίοδο και ισχύει για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που μας αποστείλετε γραπτή προσφορά με χαμηλότερη τιμή από τη δική μας για:
  • την ίδια ασφαλιστική εταιρεία
  • τις ίδιες καλύψεις
  • τα ίδια κριτήρια τιμολόγησης
  • την ίδια ασφαλιστική περίοδο
  • την ίδια ημερομηνία έναρξης ασφάλισης και
  • την ίδια ημερομηνία έκδοσης της προσφοράς
Tο ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ δεσμεύεται ότι θα σας εξασφαλίσει αυτή την χαμηλότερη τιμή.

Η ανταγωνιστική προσφορά που θα μας αποστείλετε θα πρέπει να φέρει καθαρά τα διακριτικά της ασφαλιστικής εταιρείας και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (αν υπάρχει) και τα αναλυτικά στοιχεία τιμολόγησης.

Η προσφορά θα πρέπει να πιστοποιηθεί από την ασφαλιστική εταιρεία ως έγκυρη και ανταποκρινόμενη στο ισχύον τιμολόγιο της, αλλιώς η εγγύηση δεν ισχύει.

Η «εγγύηση χαμηλότερης τιμής» δεν έχει αναδρομική ισχύ, θα πρέπει να ζητηθεί από τον πελάτη με την αποστολή αντίστοιχης γραπτής πιστοποιημένης προσφοράς πριν από την αγορά και ισχύει μέχρι τη σύναψη του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Η ενεργοποίηση της «εγγύηση χαμηλότερης τιμής» τελεί υπό την επιφύλαξη μη παραβίασης της ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, του Κώδικα Δεοντολογίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και κάθε άλλης πράξης της εποπτεύουσας αρχής «ΤτΕ».